domu1 Dokumenty1 fotogalerie1 ze zivota1

O nás

SLOVEM.....
Jednotřídní mateřská škola Číčenice
- zřizovatel: obecní úřad
IMG 20240412 103741
- právní forma: příspěvková organizace
- jméno ředitelky – Bc. Veronika Rejžková
- pedagogický tým – Bc. Veronika Rejžková, učitelka Věra Vítovcová
- provozní zaměstnanci: vedoucí ŠJ: Věra Vítovcová, kuchařka: Jana Kolářová, úklid: Věra Vítovcová
 
- telefon: 383 381 108
- e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zaměření MŠ:
- seznamování s přírodou v jednotlivých ročních dobách a vytvořit podmínky na zahradě MŠ a interiéru školy
- aplikaci estetických disciplin do denních činností za účelem zachování optimální duševní hygieny a tělesného zdraví dětí
- chceme být školou, která vyvolává u všech dětí, zaměstnanců a rodičů sounáležitost na příslušnost k ní
- naše žlutá školka je místem:
--> kam děti chodí rády, s důvěrou a beze strachu
--> kde maximálně probouzíme, rozvíjíme tvořivý potenciál dětí
--> kde děti vedeme ke vzájemné úctě, důvěře, uznání, snášenlivosti, otevřenosti v komunikaci,
k empatii a vzájemné spolupráci

Číst dál: Slovem.....

Výchovně vzdělávací práce naší mateřské školy
Charakteristika vzdělávacího programu
 
Klademe důraz na všeobecný rozvoj dítěte s respektováním jeho individuality.
Filosofií naší mateřské školy je položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů, potřeb. Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, přičemž východiskem je vlastní prožitá zkušenost, smyslové vnímání, tvořivá inspirace a uspokojení (z úspěchu, z překonání překážek.)
Jenom spokojené dítě, které si je jisté samo sebou i svým okolím, se bude dobře rozvíjet a všemu novému se snáze učit!
Akceptujeme vztahy ve skupině, snažíme se vytvořit prostředí plné důvěry, pocitu bezpečí, jistoty, vzájemného respektu a empatie. Prostředí, ve kterém se budou všichni zúčastnění (děti, zaměstnanci, rodiče) cítit dobře. Učíme se uplatňovat své individuální potřeby, přání, práva s ohledem na druhého, uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou, - respektovat kolektivní soužití, ale zároveň si uvědomovat svoji svébytnost a jedinečnost.
 

Číst dál: Výchovně vzdělávací práce