domu1 Dokumenty1 fotogalerie1 ze zivota1

Aktuality

PROSINEC

Vánoční prázdniny -  23. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude školka uzavřena 

 

LISTOPAD

Ve čtvrtek 25. 11. 2021 od 8:00 hod. bude v naší školce probíhat vánoční focení.

 

Ve čtvrtek 18. 11. 2021 budou děti vyrábět keramické andělíčky, vybíráme 70,- Kč

 

ŘÍJEN

Podzimní prázdniny - 27. října až 29. října 2021 bude MŠ uzavřena

 

PŘEDPLAVECKÝ KURZ PRACHATICE

Lekce plavání budou probíhat každé úterý od 14.9.2021, příchod dětí do školky nejpozději v 7:30 hod.

 

ZÁŘÍ

Informační schůzka pro rodiče se bude konat 2. 9. 2021 od 15:30 hod v naší Matěřské škole.

 

ČERVENEC

Letní prázdniny - uzavření MŠ od pondělí 12. 7. 2021 do neděle 16. 8. 2021

 

ČERVEN 

3. června se v naší MŠ uskuteční zahradní slavnost

8. června od 8:00 hodin se bude v naší školce konat fotografování. Na nástěnce v MŠ si můžete objednat foto celé třídy, skupinu předškoláků, kamarádů nebo jednotlivce.

17. června pojedeme na výlet do Centra ekologické výchovy Dřípatka, odjezd od MŠ v 8:00 hod, návrat do 12:00 hodin

29. června pojedeme na výlet do Mobilního planetária do Vodňan, odjezd od MŠ v 9:00 hodin, návrat na oběd

30. června se v naší MŠ rozloučíme s předškoláky 

 

 

KVĚTEN

27. května od 9:00 hodin bude v naší MŠ workshop "Jak zní svět"

 

Školní zralost 23.3 002

ZÁPIS DO MŠ ČÍČENICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

VZHLEDEM K ZAVEDENÝM MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM SE ZÁPIS PRO TENTO ŠKOLNÍ ROK USKUTEČNÍ BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE.

ZÁPIS DO NAŠÍ MŠ BUDE PROBÍHAT VE DNECH OD 3.5.2021 - 13.5.2021

PŘIHLÁŠKY MŮŽETE POSÍLAT ELEKTRONICKY NA EMAIL MS.CICENICE@SEZNAM.CZ NEBO POŠTOU NA ADRESU MŠ ČÍČENICE, ČÍČENICE 12, 387 71 ČÍČENICE

VEŠKERÉ POTŘEBNÉ TISKOPISY NAJDETE NA STRÁNKÁCH MŠ V "DOKUMENTECH"

 

Dopis pro děti

Dopis pro děti Stránka 1 Dopis pro děti Stránka 2Dopis pro děti Stránka 3Dopis pro děti Stránka 4Dopis pro děti Stránka 5Dopis pro děti Stránka 6

ke stažení zde

 

PROSINEC

Čokolína s paní Návarovou

 

 

LISTOPAD

Keramická dílna s paní Šoulovou

 

ŘÍJEN

 22. 10. 2020 - Vánoční fotografování

 

PODZIMNÍ PRÁZDNINY - od 26. 10. do 30. 10. 2020 bude MŠ uzavřena

 

ZÁŘÍ

 16. 9. 2020 výlet do Jihočeského zemědělského muzea (Netěchovice), odjezd z MŠ v 8:15 hodin, návrat v 11:30 hodin

 

21. 9. 2020 autorské čtení s jógou, odjezd z MŠ v 8:00 hodin, návrat v 9:15 hodin

 

Třídní schůzka s rodiči se bude konat ve čtvrtek 10. 9. 2020 od 15:30

 

Prosíme rodiče, aby měli při nástupu dětí do školky připravená a vyplněná čestná prohlášení "O neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění". Děkujeme 

 

PRÁZDNINY V MŠ

 

LETNÍ PRÁZDNINY - od 13. 7. 2020 do 14. 8. 2020 bude MŠ uzavřena

 

Dne 9. 6. 2020 od 9:00 bude v naší MŠ fotografování

 

18. 6. 2020 od 9:30 budeme mít v MŠ slavnostní rozloučení s předškoláky

 

INFORMACE PRO RODIČE K OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
 
Mateřská škola bude otevřena od 25. 5. 2020.

Žádáme rodiče, aby co nejdříve, nejdéle do 18. 5. 2020, nahlásili docházku dětí formou sms vedoucí školní jídelny Věře Vítovcové na tel. 776281311.

Pro zajištění bezpečnosti dětí i zaměstnanců školy, je nutno dodržovat tato opatření:

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
 • Neshromažďovat se před školou, po předání (vyzvednutí) dítěte je nutno neprodleně opustit areál školy.
 • Před budovou školy dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (to není nutné např. u doprovodu dítěte - členů společné domácnosti)
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

 

 Předávání dětí

 • První den při vstupu dítěte do mateřské školy, odevzdá zákonný zástupce pedagogovi čestné prohlášení  O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, které stáhnete ZDE. Bude možné si tiskopis vyžádat přímo ve škole a na místě jej podepsat. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.
 • Do mateřské školy budou přijímány pouze děti bez rýmy, kašle, teploty a dalších příznaků nákazy.
 • Pokud se během dne některý z příznaků nákazy COVID - 19 u dítěte objeví, bude rodič telefonicky vyzván, aby si v co nejkratší době dítě z mateřské školy vyzvedl. Při návratu zpět do MŠ musí rodič přinést potvrzením pediatra, že je dítě zdravé.
 • Žádáme rodiče, aby dětem nedávaly do školky žádné hračky, bonbóny, sušenky apod.!

 

 V prostorách mateřské školy

 • Pokud je nutný vstup zákonného zástupce do prostor mateřské školy, tak si vydesinfikuje rucepohybuje se vždy v roušce a zdržuje se zde pouze ve vstupní chodbě po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

 

 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

 
Ve třídě

 

 Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem (to je potřeba i s dětmi doma nacvičovat a dodržovat)

 •  

   

   

   

   

   

   

   

  Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 pro Mateřskou školu Číčenice zajišťuje Dobrovolný svazek obcí Blanicko -otavského regionu, Masarykovo nám. 128, 398 11 Protivín, IČO: 695350086. Kontaktní osoba Jaroslav Němejc.

  Logolink OP VVV hor barva cz